Psycholog i psychoterapeuta w Warszawie - Gabinet Psychoterapii Julia

O mnie

Jesteśmy wykwalifikowanym zespołem, oferującym specjalistyczną pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, pedagogiczną, psychiatryczną, diagnostyczną i reedukacyjną. Pomagamy naszym Klientom w znalezieniu rozwiązań w trudnych sytuacjach życiowych, oferując wsparcie, wiedzę i doświadczenie. Pomagamy odzyskać równowagę, siłę, spokój, poczucie własnej wartości oraz satysfakcję w życiu prywatnym i zawodowym. Sprzyjamy temu, by nasi Klienci lepiej poznali siebie, bardziej świadomie dokonywali wyborów i kierowali własnym życiem. Pomagamy także stać się lepiej rozumiejącym własne dziecko rodzicem oraz czerpać z rodzicielstwa więcej satysfakcji. Gwarantujemy przy tym dyskrecję i prywatność.


Pracujemy w oparciu o myślenie systemowe – człowiek nie jest samotną wyspą, pozostaje członkiem swojej rodziny, otoczenia, które na niego wpływa i zarazem pozostaje pod jego wpływem. Człowiek jest istotą psychologiczną, społeczną, biologiczną – jesteśmy uważni na różne wymiary funkcjonowania. Jesteśmy przekonani, że aby dobrze pomagać, trzeba możliwie wieloaspektowo zrozumieć człowieka i pomagać mu na różne sposoby. Nie wierzymy w jeden uniwersalny, sprawdzający się wobec wszystkich model terapii (A. Maslow mawiał: „jeśli posiadasz tylko młotek, to wszystko traktujesz jakby było gwoździem”). Jesteśmy przekonani, że aby być skutecznym, musimy korzystać z różnych podejść terapeutycznych – systemowego, psychodynamicznego, poznawczo-behawioralnego. Wiemy, że nieraz trzeba łączyć oddziaływania (przykładowo – terapię rodzinną z indywidualną, psychoterapię z leczeniem psychiatrycznym czy terapią uzależnień). Ten model pracy nazywany jest leczeniem dostosowanym do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Pracujemy w superwizji. Superwizja to regularne, ustrukturowane rozmowy między psychoterapeutą i superwizorem, w której superwizor, korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia, obserwuje i wspiera przebieg psychoterapii.

Czas trwania psychoterapii może być bardzo różny, ustalany jest indywidualnie zdarzają się bardzo krótkie terapie, o charakterze interwencji kryzysowych, gdzie wystarczy kilka spotkań, zdarzają się też terapie długoterminowe, które trwają wiele miesięcy, a nawet kilka lat. W trakcie pierwszego spotkania (zwykle w ciągu kilku pierwszych spotkań) dochodzi do wspólnych ustaleń dotyczących charakteru i rozumienia najważniejszych problemów i powstaje wstępny plan terapii. Spotkania terapeutyczne odbywają się z różną częstotliwością, zwykle psychoterapia indywidualna – raz na tydzień, rzadziej (raz na trzy, cztery tygodnie) – terapia rodzinna.

Na wszystkie pytania dotyczące charakteru i przebiegu terapii odpowie terapeuta, z którym Państwo bezpośrednio będziecie się spotykać. Możecie Państwo także pytać o jego doświadczenie zawodowe, przynależność do organizacji zawodowych, superwizję, staż pracy i rodzaj psychoterapii, którą będzie Państwu proponował.

Ile trwa terapia?

Od kilku tygodni/miesięcy do nawet kilku lat. Czas trwania terapii zależy przede wszystkim od celów obieranych na początku przez klienta i psychoterapeutę. Niekiedy celem jest poradzenie sobie z przejściowym kryzysem, innym razem gruntowne poznanie i przebudowa osobowości.

Zobacz więcej »

Co to jest psychoterapia psychodynamiczna?

W moim rozumieniu podejście psychodynamiczne zakłada, że każdy z nas już od okresu płodowego rozwija się w relacji do innych ludzi. To właśnie znaczące relacje kształtują naszą osobowość i nadają życiu pewien smak. Większość osób decydujących się na sesję psychoterapii ma zwykle wiele do powiedzenia o problemach w relacji z kimś bliskim.

Zobacz więcej »

Kontakt:

01-445 Warszawa
mail: kontakt@psycholog-psychoterapia-warszawa.pl
telefon: 22 655 11 11
czynne:
poniedziałek - czwartek 9:30 - 20:00,
piątek 9:30 -15:00

Zobacz więcej »


Copyright © psycholog-psychoterapia-warszawa.pl 2015